شرکت سرمایه گذاری کشاورزی ایران
شرکت سرمایه گذاری کشاورزی ایران


واردات و صادرات انواع محصولات زراعی و باغی

محصولات باغی بعنوان ثمره دسترنج کشاورزان از اهمیت بالایی برخوردار می باشد بدیهی است که هرگونه اقدام در راستای تسهیل و هدفمندسازی فرآیند خرید محصولات و عرضه در بازارهای مصرف سبب رشد و تقویت توان مالی کشاورز شده که ماحصل آن افزایش تولید و کیفیت خواهد بود. لذا به منظور ایجاد بسترهای مورد نیاز به بازاریابی وارداتی و صادراتی محصولات باغی و زراعی در دستور کار قرار گرفته است برهمین اساس استراتژی و راهبرد برنامه های عملیاتی جهت استراتژی بازاریابی صادراتی طراحی و تدوین گردیده است.همچنین اتحادیه باغداران بعنوان قوی ترین شبکه خرید و فروش محصولات باغی در کشور بستری مناسب را جهت مشارکت شرکت سرمایه گذاری کشاورزی ایران در امر واردات و صادرات محصولات باغی فراهم اورده است.محصولاتی که این شرکت توانایی تامین آن را دارد به شرح زیر می باشد:

محصولات باغی:

 

رديف

محصولات باغي

انواع

1

انواع سيب

سيب دو رنگ،سيب قرمز شفي آبادي،سيب گلاب کنز

2

انواع هلو

هلو سفيد(حاج کاظمي)،هلو فرانسه،هلو انجيري

3

انواع شبرنگ

شبرنگ شمس،شبرنگ مغان،شبرنگ رفعتي

4

انواع شليل

شليل سفيد پيش رس،شليل سفيد دير رس

5

انواع آلو

آلو قلعه حسنخاني،آلو مشهدي،آلو قطره طلا،آلو کالفرنيا،آلو سانتاروزا

6

انواع گوجه سبز

گوجه سبز شهريار،گوجه دبه اي

7

انواع خرمالو

خرمالو محلي،خرمالو ژاپني

8

انواع گلابي

گلابي پيش رس مشهدي،گلابي بجنورد،گلابي بيروتي،گلابي سيبري

9

انواع گردو

گردو ايراني

10

انواع زردآلو

زرد آلو پيش رس،زرد آلو شکر پاره

11

انواع آلبالو

آلبالو مجارستاني

12

انواع پسته

پسته اکبري،پسته کله قوچي

13

انواع انگور

انگور قرمز،انگور سبز،انگور شاهرودي(طلايي)،انگور بي دانه،انگور لبناني،انگور قوره اي

14

ساير

توت و شاتوت و گيلاس

محصولات زراعی: