فرم استخدام

 • Filename
  Status
  Size
  • محل کار سمت از تاریخ تا تاریخ مسئول مستقیم شماره تماس علت قطع همکاری
   1
   2
   3
   4
   5
   6
  شرکت سرمایه گذاری کشاورزی ایران
  شرکت سرمایه گذاری کشاورزی ایران

  مشاوره در امور ساخت و تجهیز واحدهای دامپروری و شیلات


  از دیگر فعالیتهای شرکت تهیه و تأمین خوراک اکسترودر و همچنین مشاوره در ساخت و تجهیز واحدهای تولید شیلات و آبزیان به صورت علمی و تخصصی می‏باشد.